urban gardening project

Un alt aspect important al acestui proiect este că acesta va fi combinat cu un proiect de grădinărit urban, realizat în colaborare cu studenţii colegiului.

 

Transmițătorul își va găsi locul într-o seră geodezică construită special pentru proiect, un loc pentru vizitatori și rezidenți, cu scopul de a cultiva împreună plantele.Conceptul a plasat în centru locul ca sculptură socială, pentru a facilita schimbul, întâlnirile întâmplătoare și vederea contemplativă asupra spațiului urban.Plantațiile absorb puterile pământului și ale cosmosului. "Căldura rădăcinii" și "căldura florilor și a frunzelor" simbolizează nu doar viața, ci crează o legătură directă între ciclul nostru de viață, contextul în care trăim, şi un context mai larg, superior. Căldura deasupra solului se formează din sistemul solar, de la planetele Mercur,Venus dar și Lună, în timp ce căldura din interiorul pământului vine de la planetele exterioare. Mineralele sunt, prin urmare, “colectori de forţe cosmice îndepărtate”, care vor fi transmise la rândul lor prin rădăcinile plantelor. În această formă, Frank Schulte înţelege puterea - energie a gândurilor şi a dorinţelor noastre - ca un câmp energetic, care ne modelează realitatea înconjurătoare.În cadrul acestui proiect, artistul este încântat în mod deosebit de colaborarea cu studenții "Colegiul de arte plastice "Alexandru Plămădeală”, care oferă generației tinere de artişti şi designeri posibilitatea de a se cultiva artistic prin intermediul noilor experienţe. Instalația ca plantă poate deveni prin urmare un profesor al spiritului de explorare.

 

 

// The project creates a place that becomes a content transmitter with an oecolological membrane in dialogue with it’s urban surrounding. The installation object is a container and transmitter for immaterial ideas and wishes. The concept focused on the place as a social sculpture to facilitate the exchange, chance meeting and contemplative foresight on urban space.
An important part of the installation is its combination with an urban gardening project. In this context, the artist is particularly pleased to collaborate with the students of the "Colegiul de arte plastice "Alexandru Plămădeală", which will enable a young generation of still-educated artists and designers to continue and nurture the place thus created with their energies. The installation as a plant can thus become the teacher of the spirit of exploration.
//Die Sendeanlage wird in einem für das Projekt eigens errichteten, geodätischen Gewächshaus ihren Platz finden; einem Ort für Besucher und Anwohner, um gemeinsam Pflanzen zu pflegen. Das Konzept rückte den Ort als soziale Plastik in den Mittelpunkt, um den Austausch, das zufällige Treffen und die kontemplative Weitsicht auf den Stadtraum zu ermöglichen.
Pflanzungen nehmen die Kräfte der Erde und des Kosmos auf. „Wurzelwärme“ und „Blüten- und Blattwärme“ versinnbildlichen nicht nur das Leben, sondern stellen auch unseren Lebenszyklus und Zusammenhang in eine direkte Verbindung zu einem größeren, uns übergeordneten Zusammenhang. Die Wärme über dem Erdboden wird vom Sonnenbereich, dem Merkur, der Venus und dem Mond gebildet, während die Wärme im Erdboden von den äußeren Planeten herrührt. Die Mineralien sind also „Kollektoren für kosmische ferne Kräfte, die an die Wurzeln der Pflanzen weitergeben werden.
In dieser Form versteht Frank Schulte auch die Kraft - Energie unserer Gedanken und Wünsche als Energiefeld, das die uns umgebene Realität gestaltet.
Besonders erfreulich empfindet der Künstler in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit den Studenten der "Colegiul de arte plastice "Alexandru Plămădeală", die ermöglicht, dass eine junge Generation sich noch in der Ausbildung befindlicher Künstler und Gestalter, den so geschaffenen Ort mit ihren Energien aufnehmen, weiterführen und pflegen werden. Die Installation als Pflanze kann so zur Lehrmeisterin des Forschergeistes werden.

 

Look and listen to the sky. The sky has no limit.

You can also follow the progress of the project on our facebook site

here you can watch some Sketches and Preworks of the students